Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Raziskave

Predstavitev 'Elektroenergetika na razpotju'

Predstavitev 'Elektroenergetika na razpotju' za Strateško konferenco SDH za področje Energetika, 28. 10. 2016, je na razpolago na spodnji povezavi.

Električna vozila

Cilj raziskav je pogledati vpliv na električno omrežje, dodatno obremenitev omrežja, dodatne stroške izgub, inštalacije, obratovanja in vzdrževanja polnilnih postaj glede vrste tehnologija shranjevanja. Potem je cilj optimalno razporediti polnilnice v cestnem omrežju, glede polnilne zanesljivosti, kakovost storitve polnjenja in vpliv na omrežje.

Učinkovitost investicij v EES

Glavni cilj raziskovalnjega področja je oceniti učinkovitost vlaganj v EES na osnovi novih uvedenih kazalnikov, ki temeljijo na obravnavanem tehničnem učinku in cene nove investicije.

Vpliv električnih vozil na zanesljivost elektroenergetskega sistema

Področje raziskovanja se nanaša izključno na omrežni del, kar pomeni, da nas zanima vprašanje zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo. S trgovanjem in problematiko tržne dejavnosti se ne ukvarjamo. Vprašanje, ki se odpira na tej točki, je, na kakšen način sistemski operaterji zagotavljajo zanesljivo oskrbo z električno energijo. Odgovor na prvem mestu zahteva navedbo definicije zanesljivosti EES. Zanesljivost EES torej predstavlja zmožnost sistema, da opravlja svojo nalogo, t.j. dobavo električne energije odjemalcem. Gre torej za verjetnost, da bodo odjemalci dobili električno energijo zahtevane kakovosti glede neprekinjenosti dobave. Za zanesljivo delovanje EES sta bistvena predvsem njegova sigurnost, pri čemer se upošteva predvsem zanesljivostni kriterij N-1, in zadostnost proizvodnih in prenosih zmogljivosti. V doktorski nalogi nameravamo zanesljivost EES meriti s kazalnikoma LOLE (angl. Loss of Load Expectation) in EENS (angl. Expected Energy not Supplied), ker se v praksi in v raziskavah pogosto uporabljata, vsekakor pa je mogoče ta kazalnika nadomestiti z drugimi.

Scroll to Top