Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Izbrana dela

Metoda za oceno učinkovitosti vlaganj v elektroenergetsko omrežje

2011

Diplomsko delo predstavlja novo metodo za oceno učinkovitosti investicij v elektroenergetsko omrežje. Metoda temelji na simulaciji elektroenergetskega omrežja, kjer za neko obdobje simuliramo obratovalna stanje omrežja z vključenimi različnimi investicijami in opazujemo razmerja med izboljšanjem zanesljivosti omrežja pri različnih investicijah in cenami investicij.

Za ugotavljanje zanesljivosti omrežja na podlagi simulacije, smo razvili kazalnik ESAIFI (angl. Expected System Average Interruption Frequency Index), ki temelji na kazalniku SAIFI (angl. System Average Interruption Frequency Index) in podaja razmerje med številom simuliranih obratovalnih stanj, ko poraba ni pokrita in številom vseh simuliranih obratovalnih stanj.

Pretoke moči v omrežju pri simulaciji obratovalnih stanj, smo računali s pomočjo direktne metode in optimizacijske metode linearnega programiranja. S pomočjo umetnih spremenljivk linearnega programa smo tudi ugotavljali izpad moči porabnikov pri izpadih elementov v omrežju.

Metodo smo tudi preizkusili na testnem 39 zbiralčnem modelu omrežja Nove Anglije, kjer smo med šestimi investicijami iskali tisto investicijo, ki je s stališča povečanja zanesljivosti na denarno enoto najbolj smotrna.

  • Avtor: Dušan Božič
  • Mentor: prof. dr. Miloš Pantoš
  • Scroll to Top