Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Izbrana dela

Izboljšana metoda za oceno učinkovitosti vlaganj v elektroenergetski sistem

2014

Namen magistrskega dela je razširitev nabora kazalnikov, s katerimi lahko ocenjujemo učinkovitost vlaganj v EES (elektroenergetski sistem). Teza temelji na dveh ciljih: raziskati tehnični vpliv nove investicije ter pridobiti korelacijo med tehničnim vplivom investicije in ceno investicije (tehnični vpliv na denarno enoto). Torej, glavni cilj je oceniti učinkovitost vlaganj na osnovi novih uvedenih kazalnikov, ki temeljijo na obravnavanem tehničnem učinku (zmanjševanje izgub delovne, jalove in navidezne moči ter izboljšanje napetostnega profila). Kazalniki se imenujejo RPI (kazalnik izgub delovne moči), QPI (kazalnik izgub jalove moči), API (kazalnik izgub navidezne moči) in VPI (kazalnik izboljšave napetostnega profila). Da bi dosegli cilje, je predlagana nova, izboljšana metoda za oceno učinkovitosti vlaganj v elektroenergetski sistem.

  • Avtor: Sreten Davidov
  • Mentor: prof. dr. Miloš Pantoš
  • Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije po regijah

    2014

    Namen dela je predstaviti izboljšani postopek kratkoročnega napovedovanja porabe električne energije z ločevanjem širšega območja napovedi na regije. Z ločitvijo širšega območja na manjše regije lahko pri napovedih točneje zajamemo lokalne geografske, socialne in ekonomske značilnosti. Končna napoved celotnega območja je tako vsota napovedi posameznih regij. Za napoved regij smo v prispevku uporabili regresijski model, ki upošteva pretekli potek porabe električne energije in vremenske podatke. Rezultati napovedi na primeru slovenskega elektroenergetskega sistema za obdobje enega leta kažejo na izboljšavo natančnosti predlaganega postopka, saj se natančnost izboljša za 13 odstotkov, obenem pa z opisano metodo pridobimo informacijo o regijski porabi, kar nam lahko pomaga tudi pri drugih vidikih vodenja sistema, kot je optimalno angažiranje proizvodnje glede na lokalne značilnosti elektroenergetskega sistema.

  • Avtor: Štefan Kunstelj
  • Mentor: prof. dr. Miloš Pantoš
  • Scroll to Top