Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Izbrana dela

Kratkoročna napoved prenosnih izgub v elektroenergetskem sistemu

2012

V doktorski disertaciji smo se osredotočili na analizo prenosnih izgub in njihovo kratkoročno napoved. Kratkoročna napoved prenosnih izgub omogoča učinkovit nakup električne energije za kritje prenosnih izgub na urnem trgu. Izbira načina in metode kratkoročnega napovedovanja je bistvena, saj mora metoda biti natančna, hitra in neobčutljiva na napake vhodnih podatkov. Izgube v prenosnem elektroenergetskem omrežju lahko splošno delimo na izgube pripravljenosti sistema (stalnih izgub zaradi elementov pod napetostjo) ter na izgube, ki so posledica upornosti na prenosnih elementih in se spreminjajo s kvadratom efektivne vrednosti toka. Tok po omrežju je odvisen od topologije omrežja, porazdelitve moči (porabe in proizvodnje) ter napetostnih razmer v elektroenergetskem sistemu. Velikost in kompleksnost elektroenergetskih sistemov, nelinearni značaj izgub in vpliv topologije predstavljajo težave pri izbiri ustrezne metode in matematičnega modela napovedi prenosni izgub.

 • Avtor: Matej Rejc
 • Mentor: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Nova metoda za obračun omrežnine na podlagi sledenja pretokov moči po omrežju

  2005

 • Avtor: Miloš Pantoš
 • Mentor: prof. dr. Ferdinand Gubina
 • Določanje proizvodnje jalove moči v elektroenergetskem sistemu upoštevajoč realne obratovalne diagrame in stabilnostne omejitve

  2010

 • Avtor: Matjaž Dolinar
 • Mentor: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Sodelovanje vetrnih elektrarn pri regulaciji frekvence v elektroenergetskem sistemu

  2013

 • Avtor: Andraž Žertek
 • Mentor: Gregor Verbič
 • Scroll to Top