Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Predlog nalog

Tematika:

Predlogi za diplomska in magistrska dela:

 1. Razvoj matematičnega modela za optimizacijo proizvodnje termoelektrarne z upoštevanjem stroškov vklopa in izklopa agregatov in krivulje izkoristka primarnega energenta
 2. Optimalno angažiranje prosumerjev (odjemalci z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom) pri zagotavljanju sistemskih storitev in ocena ekonomskih učinkov
 3. Ekonomsko vrednotenje zagotavljanja sistemskih storitev s strani prosumerjev (odjemalci z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom)
 4. Strategija polnjenja in praznjenja baterij v električnih vozilih glede na različne kriterije: i) spodbujanje porabe električne energije iz obnovljivih virov energije, ii) spodbujanje samooskrbe odjemalcev, iii) povečanje zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega sistema, iv) nudenje sistemskih storitev
 5. Matematični model prosumerjev (odjemalci z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom) v okviru izračuna optimalnih pretokov moči z različnimi kriteriji
 6. Primerjava metod in modelov za optimizacijo proizvodnje električne energije iz hidro- in termoelektrarn
 7. Izravnava odstopanj bilančnih skupin s pomočjo angažiranja prosumerjev (odjemalci z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom) in ocena ekonomskih učinkov
 8. Določitev in modeliranje cenovne elastičnosti odjemalcev električne energije
 9. Priložnosti agregatorja prosumerjev (odjemalci z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom) na trgu z električno energijo in sistemskimi storitvami
 10. Model agregatorja v vlogi 'price makerja' na trgu z električno energijo
 11. Koordinirano obratovanje prečnega transformatorja z virtualnimi elektrarnami in agregatorji v elektroenergetskem sistemu
 12. Simulator trga z električno energijo za dan vnaprej in trga s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi
 13. Modeliranje vertikalno integriranih sistemov (proizvodnja, prenos in distribucija) za večnivojsko optimizacijo
 14. Uporaba dekompozicije Benders in ostalih pri razklopu optimizacijskih problemov na podprobleme in primerjava metod
 15. Izdelava modela za dolgoročno načrtovanje polnilne infrastrukture za električna vozila z upoštevanjem kazalnikov QoS in zanesljivostnih kazalnikov
 16. Predlog kazalnika za oceno zanesljivosti polnilne infrastrukture za električna vozila
 17. Nadgradnja modela za dolgoročno načrtovanje polnilne infrastrukture za električna vozila z upoštevanjem DC in AC modela elektroenergetskega sistema
 18. Izdelava verjetnostnih optimizacijskih modelov za potrebe dolgoročnega načrtovanja polnilne infrastrukture za električna vozila
 19. Kratkoročno napovedovanje proizvodnje električne energije iz razpršenih virov energije
 20. Maksimizacija potenciala prosumerja (odjemalec z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom) pri neposrednem trgovanju (pear-2-pear trading) z električno energijo
 21. Matematični model za določitev optimalne velikosti hranilnikov električne energije za potrebe zagotavljanja podpore v okviru primarne in sekundarne regulacije frekvence
 22. Matematični model za določitev optimalne velikosti strešne sončne elektrarne in hranilnika električne energije za potrebe izbranega gospodinjstva
 23. Razvoj matematičnega modela za določitev optimalnih lokacij hranilnikov električne energije v elektroenergetskem sistemu za nudenje napetostne podpore
 24. Načini za obvladovanje tveganj pri trgovanju z električno energijo in pregled kazalnikov za oceno stopnje tveganosti
 25. Optimalno angažiranje in koordinacija obratovanja prečnih transformatorjev za potrebe razbremenjevanja kritičnih prenosnih poti
 26. Optimizacija koordiniranega obratovanja elektroenergetskega sistema in omrežja za prenos zemeljskega plina
 27. Matematično modeliranje konceptov V2G, V4G in B4G za potrebe elektroenergetskih sistemov in udeležencev na trgu z električno energijo
 28. Vpliv povečanja števila električnih vozil na dolgoročni razvoj elektroenergetskih sistemov
 29. Analiza vpliva električnih vozil na obratovanje distribucijskega omrežja
 30. Ekvivalentiranje neobservabilnih delov elektroenergetskega omrežja
 31. Vloga prosumerjev (odjemalci z lastno proizvodnjo, hranilnikom energije in fleksibilnim odjemom) pri zmanjšanju nestalnosti in nepredvidljivosti obnovljivih virov energije in ekonomsko vrednotenje te storitve
 32. Določitev vrednosti nedobavljene električne energije za potrebe vozil na električni pogon
 33. Pregled metod in modelov za večnivojsko optimizacijo in za večkriterijsko optimizacijo

 • Mentor:
 • Scroll to Top