Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Pedagoško delo

Elektroenergetski sistemi (E, 1.st un)

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent: as. dr. Jerneja Bogovič

Curriculum predmeta:

Delovanje elektroenergetskih sistemov, vloga generatorjev, vloga in zahteve bremen, model elektroenergetskega sistema za statično analizo, metode za izračun pretokov moči, izračun optimalnih pretokov moči glede na različne kriterije, napoved obremenitev in rezerve delovne moči, regulacija delovne moči in frekvence, regulacija napetosti in jalove moči, zagotavljanje sistemskih storitev, vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema, zanesljivost elektroenergetskega sistema.

Literatura:

 1. Gubina F., Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
 2. Gubina, F., Ogorelec, A., Vodenje EES, SLOKO CIGRE, Ljubljana, 1997
 3. Wood, A.J., Power generation, operation and control, Wiley, 1996
 4. Kundur, P., Power System Stability and Control, Mc Graw Hill, 1994
 5. Anders, G.J., Probability concepts in electric power systems, Wiley, 1990.

Vaje

Literatura:

 1. Gubina F., Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
 2. Gubina, F., Ogorelec, A., Vodenje EES, SLOKO CIGRE, Ljubljana, 1997
 3. Wood, A.J., Power generation, operation and control, Wiley, 1996
 4. Kundur, P., Power System Stability and Control, Mc Graw Hill, 1994
 5. Anders, G.J., Probability concepts in electric power systems, Wiley, 1990.

Scroll to Top