Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Pedagoško delo

Obratovanje elektroenergetskega sistema v tržnem okolju (E, 3.st)

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent:   

Curriculum predmeta:

Vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema: vloga proizvajalcev, vloga in zahteve odjemalcev, vloga in omejitve prenosnega in razdelilnega omrežja, nove metode za analizo stacionarnih stanj in občutljivostne analize, izračun optimalnih pretokov moči glede na različne kriterije. Sistemske storitve: napoved obremenitev in rezerve delovne moči, regulacija delovne moči in frekvence, regulacija napetosti in jalove moči, nove metode za ocenjevanje napetostne stabilnosti, zagotavljanje sistemskih storitev. Zanesljivost elektroenergetskega sistema, zanesljivostni indeksi v dobavi električne energije porabnikom, zadostnost izgradnje omrežja. Uporaba verjetnostnih konceptov v delovanju sistemov in pri trgovanju z električno energijo in drugimi energenti.

Literatura:

 1. Gubina F., Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
 2. PANTOŠ, Miloš. Exploitation of electric-drive vehicles in electricity markets. IEEE transactions on power systems, ISSN 0885-8950. [Print ed.], May 2012, vol. 27, no. 2, str. 682-694, ilustr., doi: 10.1109/TPWRS.2011.2172005. [COBISS.SI-ID 8909908]
 3. REJC, Matej, PANTOŠ, Miloš. Short-term transmission-loss forecast for the Slovenian transmission power system based on a fuzzy-logic decision approach. IEEE transactions on power systems, ISSN 0885-8950. [Print ed.], Aug. 2011, vol. 26, no. 3, str. 1511-1521, ilustr., doi: 10.1109/TPWRS.2010.2096829. [COBISS.SI-ID 8345684]
 4. ŠMON, Ivan, PANTOŠ, Miloš, GUBINA, Ferdinand. An improved voltage-collapse protection algorithm based on local phasors. Electric power systems research, ISSN 0378-7796. [Print ed.], Mar. 2008, vol. 78, no. 3, str. 434-440, ilustr. [COBISS.SI-ID 6383444]
 5. PANTOŠ, Miloš. Stochastic generation-expansion planning and diversification of energy transmission paths. Electric power systems research, ISSN 0378-7796. [Print ed.], May 2013, vol. 98, str. 1-10, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2012.12.017, doi: 10.1016/j.epsr.2012.12.017. [COBISS.SI-ID 9634132]
 6. BOŽIČ, Dušan, PANTOŠ, Miloš. Assessment of investment efficiency in a power system under performance-based regulation. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], Mar. 2013, vol. 51, no. 1, str. 330-338, ilustr., doi: 10.1016/j.energy.2012.11.038. [COBISS.SI-ID 9600852]
 7. PANTOŠ, Miloš. Market-based congestion management in electric power systems with increased share of natural gas dependent power plants. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], Jul. 2011, vol. 36, no. 7, str. 4244-4255, ilustr., doi: 10.1016/j.energy.2011.04.019. [COBISS.SI-ID 8345428]

Vaje

Literatura:

 1. Gubina F., Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
 2. PANTOŠ, Miloš. Exploitation of electric-drive vehicles in electricity markets. IEEE transactions on power systems, ISSN 0885-8950. [Print ed.], May 2012, vol. 27, no. 2, str. 682-694, ilustr., doi: 10.1109/TPWRS.2011.2172005. [COBISS.SI-ID 8909908]
 3. REJC, Matej, PANTOŠ, Miloš. Short-term transmission-loss forecast for the Slovenian transmission power system based on a fuzzy-logic decision approach. IEEE transactions on power systems, ISSN 0885-8950. [Print ed.], Aug. 2011, vol. 26, no. 3, str. 1511-1521, ilustr., doi: 10.1109/TPWRS.2010.2096829. [COBISS.SI-ID 8345684]
 4. ŠMON, Ivan, PANTOŠ, Miloš, GUBINA, Ferdinand. An improved voltage-collapse protection algorithm based on local phasors. Electric power systems research, ISSN 0378-7796. [Print ed.], Mar. 2008, vol. 78, no. 3, str. 434-440, ilustr. [COBISS.SI-ID 6383444]
 5. PANTOŠ, Miloš. Stochastic generation-expansion planning and diversification of energy transmission paths. Electric power systems research, ISSN 0378-7796. [Print ed.], May 2013, vol. 98, str. 1-10, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsr.2012.12.017, doi: 10.1016/j.epsr.2012.12.017. [COBISS.SI-ID 9634132]
 6. BOŽIČ, Dušan, PANTOŠ, Miloš. Assessment of investment efficiency in a power system under performance-based regulation. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], Mar. 2013, vol. 51, no. 1, str. 330-338, ilustr., doi: 10.1016/j.energy.2012.11.038. [COBISS.SI-ID 9600852]
 7. PANTOŠ, Miloš. Market-based congestion management in electric power systems with increased share of natural gas dependent power plants. Energy, ISSN 0360-5442. [Print ed.], Jul. 2011, vol. 36, no. 7, str. 4244-4255, ilustr., doi: 10.1016/j.energy.2011.04.019. [COBISS.SI-ID 8345428]

Scroll to Top