Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Pedagoško delo

Delovanje in razvoj EES (AE, 1.st vs)

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent: as. dr. Jerneja Bogovič

Curriculum predmeta:

Delovanje elektroenergetskih sistemov, modeli elementov elektroenergetskega sistema, metode za izračun pretokov moči, izračun optimalnih pretokov moči, regulacija delovne moči in frekvence, regulacija napetosti in jalove moči, zagotavljanje sistemskih storitev, vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema, zanesljivost elektroenergetskega sistema. Napoved porabe, napoved potreb po moči, rezerva moči, postopki načrtovanja EES, kriteriji načrtovanja, načrtovanje EES v tržnih pogojih, okoljevarstveni vidiki pri načrtovanju, ekonomika v načrtovanju razvoja EE, metode optimiranja, gospodarjenje s sredstvi.

Literatura:

 1. F. Gubina, Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
 2. M. Pantoš, D. Božič: Načrtovanje elektroenergetskega sistema
 3. Wood, A.J., Power generation, operation and control, Wiley, 1996
 4. R. Billinton: Reliability Evaluation of Power Systems, ISBN: 0306452596; knjižnica FE
 5. R. Sullivan: Power System Planning, ISBN: 0070618003; knjižnica FE

Vaje

Literatura:

 1. F. Gubina, Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, 2006
 2. M. Pantoš: Načrtovanje elektroenergetskega sistema, knjiga v pripravi
 3. Wood, A.J., Power generation, operation and control, Wiley, 1996
 4. R. Billinton: Reliability Evaluation of Power Systems, ISBN: 0306452596; knjižnica FE
 5. R. Sullivan: Power System Planning, ISBN: 0070618003; knjižnica FE

Scroll to Top