Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Pedagoško delo

Zaščita in vodenje EES (E, 2.st un)

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent: as. dr. Jerneja Bogovič

Curriculum predmeta:

Sekundarni elektroenergetski sistem, lastnosti zaščitnega sistema, redundanca, osnovne karakteristike relejev, instrumentni transformatorji, zaščita generatorjev, zaščita transformatorjev, zaščita zbiralk, zaščita vodov, digitalna zaščita, sistemska zaščita.

Elementi vodenja, podatkovna omrežja, obdelava podatkov, komunikacijske povezave, avtomatizacija v elektroenergetiki, regulacije v elektroenergetskem sistemu, funkcije vodenja (vodenje omrežja, vodenje proizvodnje, nadzor sigurnosti sistema, simulator, ostale funkcije vodenja), organizacija vodenja (nivoji vodenja, konfiguracija in struktura sistema vodenja, povezava s sistemom vzdrževanja), standardi in protokoli, oprema sistema vodenja.

Literatura:

 1. Horowitz S.H., Phadke A.G., Power system relaying, J. Wiley & Sons, New York, 1992.
 2. Ogorelec A., Gubina F., Osnove vodenja elektroenergetskega sistema, Založba FE, Ljubl,jana, 1981
 3. Kundur P., Power System Stability and Control, McGraw-Hill, 1993
 4. Anderson P. M., Fuad A. A., Power System Control and Stability, IEEE Press, New York, 1994
 5. M. Pantoš et al., Zaščita elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.
 6. M. Pantoš:et al., Vodenje elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.

Vaje

Literatura:

 1. Horowitz S.H., Phadke A.G., Power system relaying, J. Wiley & Sons, New York, 1992.
 2. Ogorelec A., Gubina F., Osnove vodenja elektroenergetskega sistema, Založba FE, Ljubl,jana, 1981
 3. Kundur P., Power System Stability and Control, McGraw-Hill, 1993
 4. Anderson P. M., Fuad A. A., Power System Control and Stability, IEEE Press, New York, 1994
 5. M. Pantoš et al., Zaščita elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.
 6. M. Pantoš:et al., Vodenje elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.

Scroll to Top