Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Pedagoško delo

Alternativni viri električne energije in energetski trgi (Modul E) (E, 2.st un)

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent:   

Curriculum predmeta:

Tehnologija pretvorbe različnih oblik energije v električno energijo (energija vetra, geotermalna energija, energija iz odpadkov, energija iz biomase, vodikova tehnologija, gorivne celice, sončna energija), načini shranjevanja energije, primerjava s tehnologijami pretvorbe energije nekonvencionalnih virov v električno energijo, izkoristki pretvorbe energije v električno energijo, vpliv tehnologij na varovanje okolja. Deregulacija elektrogospodarstva in prestrukturiranje podjetij, pravni okvir trga z energijo, organizacija in tipi trga, udeleženci trga, regulatorni okvir, borza, borzni instrumenti, vrsta trgov: sprotni, urni, srednje- in dolgoročni trg, trg odstopanj, trg sistemskih storitev, terminski posli, terminske pogodbe, opcije in finančni inštrumenti, način poravnave finančnih inštrumentov, tveganja na trgu, njihovo merjenje in obvladovanje, mehanizmi varovanja tveganj, tržna moč, strategije proizvajalcev, ponudbe proizvajalcev, načrtovanje in optimiranje obratovanja proizvodnih enot ponudnika, napoved cene električne energije, vozni redi in obračun odstopanj, strategije dobavitelja, optimizacija njegovega portfelja, pogoji za dobavo in odjem energije, sistem meritev in obračun energije, zamenjava dobavitelja, struktura cene.

Literatura:

 1. E. F. Fuchs, l. M. A.S. Masoum, Power Conversion of Renewable Energy Systems, Springer, 2011
 2. Sorensen, B., Renewable Energy, Third Edition, Academic Press 2004
 3. Farret, F.A., Integration of Alternative Sources of Energy, Wiley-IEEE Press 2006
 4. Ilič, M., Galiana, F., Fink, L., Power System Restructuring Engineering and Economics, Kluwer Academic Publishers, 1998.
 5. Kirschen D., Strbac G.: Power System Economics: Introduction; Wiley, 2000.
 6. Stoft, S.: Power System Economics: Designing Markets for Electricity: Wiley, 2002.

Vaje

Literatura:

 1. E. F. Fuchs, l. M. A.S. Masoum, Power Conversion of Renewable Energy Systems, Springer, 2011
 2. Sorensen, B., Renewable Energy, Third Edition, Academic Press 2004
 3. Farret, F.A., Integration of Alternative Sources of Energy, Wiley-IEEE Press 2006
 4. Ilič, M., Galiana, F., Fink, L., Power System Restructuring Engineering and Economics, Kluwer Academic Publishers, 1998.
 5. Kirschen D., Strbac G.: Power System Economics: Introduction; Wiley, 2000.
 6. Stoft, S.: Power System Economics: Designing Markets for Electricity: Wiley, 2002.

Scroll to Top