Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Pedagoško delo

Zaščitna tehnika in avtomatizacija EES (AE, 1.st vs)

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent: as. dr. Jerneja Bogovič

Curriculum predmeta:

Sekundarni elektroenergetski sistem, sistemi za zaščito in vodenje, lastnosti zaščitnega sistema, osnovne karakteristike relejev, instrumentni transformatorji, zaščita elementov EES, digitalna zaščita, sistemska zaščita, elementi vodenja, podatkovna omrežja, obdelava podatkov, komunikacijske povezave, avtomatizacija v elektroenergetiki, regulacije v elektroenergetskem sistemu, funkcije vodenja, organizacija vodenja, standardi in protokoli, oprema sistema vodenja.

Literatura:

 1. Horowitz S.H., Phadke A.G., Power system relaying, J. Wiley & Sons, New York, 1992.
 2. Ogorelec A., Gubina F., Osnove vodenja elektroenergetskega sistema, Založba FE, Ljubl,jana, 1981
 3. Kundur P., Power System Stability and Control, McGraw-Hill, 1993
 4. Anderson P. M., Fuad A. A., Power System Control and Stability, IEEE Press, New York, 1994
 5. M. Pantoš et al., Zaščita elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.
 6. M. Pantoš et al., Vodenje elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.

Vaje

Literatura:

 1. Horowitz S.H., Phadke A.G., Power system relaying, J. Wiley & Sons, New York, 1992.
 2. Ogorelec A., Gubina F., Osnove vodenja elektroenergetskega sistema, Založba FE, Ljubl,jana, 1981
 3. Kundur P., Power System Stability and Control, McGraw-Hill, 1993
 4. Anderson P. M., Fuad A. A., Power System Control and Stability, IEEE Press, New York, 1994
 5. M. Pantoš et al., Zaščita elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.
 6. M. Pantoš et al., Vodenje elektroenergetskih sistemov, knjiga v pripravi.

Scroll to Top