Telefon : +386 1 4768 403 // Email : contact@lees.fe.uni-lj.si   I     

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za elektroenergetske sisteme

Pedagoško delo

Načrtovanje in vzdrževanje EES (E, 2.st un)

 • Predavatelj: prof. dr. Miloš Pantoš
 • Assistent: as. dr. Jerneja Bogovič

Curriculum predmeta:

Napoved porabe (metoda ekspertov, časovne serije, matematični modeli, korelacija in vplivni faktorji, scenariji, analiza porasta porabe), napoved potreb po moči, ocena zanesljivosti, rezerva moči, elementi načrtovanja, postopki načrtovanja elektroenergetskega sistema, kriteriji načrtovanja, načrtovanje elektroenergetskega sistema v tržnih pogojih, okoljevarstveni vidiki pri načrtovanju, ekonomika v načrtovanju razvoja elektroenergetskega sistema, načrtovanje izgradnje elektrarn, načrtovanje omrežij, metode za prostorsko načrtovanje omrežij, metode optimiranja.

Gospodarjenje s sredstvi, ekonomika gospodarjenja in vzdrževanja, tveganja, stroški in dobiček, negotovosti, analiza dobrobiti in SWOT analiza, projektno vodenje, strateško vodenje, vzdrževanje elementov elektroenergetskega sistema, staranje elementov in življenjska doba, remonti, revitalizacija, metode vzdrževanja (popravilo po okvari brez vzdrževanja, obratovanje do uničenja elementa, časovno zasnovano vzdrževanje, nadzorno vzdrževanje, zanesljivostno vzdrževanje, vzdrževanje pred uporabo), vodenje vzdrževanja, orodja za vzdrževanje, vzdrževanje in proizvodnja, vzdrževanje in kakovost, varnost pri vzdrževanju, zagotavljanje kakovosti.

Literatura:

 1. M. Pantoš, D. Božič: Načrtovanje in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov
 2. F. Gubina: Načrtovanje in vzdrževanje EES; skripta, knjižnica FE
 3. H. Lee Willis: Aging Power Delivery Infrastructures, ISBN: 0824705394; knjižnica FE
 4. R. Billinton: Reliability Evaluation of Power Systems, ISBN: 0306452596; knjižnica FE
 5. R. Sullivan: Power System Planning, ISBN: 0070618003; knjižnica FE

Vaje

Literatura:

 1. M. Pantoš, D. Božič: Načrtovanje in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov
 2. F. Gubina: Načrtovanje in vzdrževanje EES; skripta, knjižnica FE
 3. H. Lee Willis: Aging Power Delivery Infrastructures, ISBN: 0824705394; knjižnica FE
 4. R. Billinton: Reliability Evaluation of Power Systems, ISBN: 0306452596; knjižnica FE
 5. R. Sullivan: Power System Planning, ISBN: 0070618003; knjižnica FE

Scroll to Top